schadelijke discussies

Schadelijke discussies voorkomen

Relatiecoaching helpt schadelijke discussies te voorkomen. Hoe?

Samen doorlopen we 5 stappen. In alle veiligheid en op jullie tempo.

Ten eerste wordt tijdens coaching duidelijkheid verkregen hoe de ruzie ontstaat.

Wat was precies de aanleiding van de ruzie? Wie heeft wat gezegd en hoe heeft de ander daarop gereageerd? Maak vooral het verschil in standpunten heel duidelijk. Bedenk hierbij dat het niet gaat om ‘gelijk hebben’, maar wat eenieder wil of vindt.

Een tweede stap is te bedenken wat jij anders kunt doen en niet te verwachten wat de ander anders kan doen.

Wat is jouw bijdrage aan de ruzie? Hoe reageer jij gewoonlijk waardoor de ruzie ontstaat of verergert? Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Een andere reactie moet je eerst bedenken en ‘oefenen’. Doe dit dus op een ander moment en laat je gedachten de vrije loop. Bedenk dat dit ook tijd kost

Ten derde moet je leren je automatische reactie uit te stellen.

Luister hierbij goed naar je lichaam. Wat voel je, wat gebeurt er in je lichaam, hoe voelt jouw automatische reactie? Op het moment dat je je hiervan bewust bent, haal dan rustig adem en wacht even. Dit geeft je tijd om jezelf aan je nieuwe reactie te herinneren. Hoe meer je je bewust wordt hoe beter je kunt veranderen.

Een vierde stap; tijd om de nieuwe reactie in te zetten.

Op het begin zal dit zeker onwennig en vreemd voelen. Dat is normaal. Probeer dit dus te accepteren.

Als laatste, vijfde, stap, de moeilijkste, hou het vol!

Je hebt lang niet altijd zin om energie te steken in dit veranderingsproces. Toch is dit de enige manier om de patronen te doorbreken en de ongezonde ruzies met elkaar op te lossen of zelfs te voorkomen.

Ruzie maken met elkaar is niet leuk, maar relatiecoaching kan er zeker voor zorgen dat je relatie beter wordt. Je leert elkaar steeds beter kennen. Hoe beter je uit de ruzie komt, hoe mooier de (nieuwe) verbinding.

 

Een traject relatiecoaching helpt. 

Neem contact op

Met relatiecoaching, relatietherapie gaan we werken aan nieuwe verbinding en ontwikkeling. Ontwikkeling van jezelf, verbinding in je relatie.

Sessies zijn ook in de avond en in het weekend mogelijk.

De intake is gratis.

Op zoek naar begeleiding door een professionele coach? Maak een afspraak.

Tot snel,


    Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.
    Chatten
    1
    Hallo Marc hier, vertel, ik luister...
    Hallo Marc hier, vertel, ik luister...