Mensen komen bij mij voor begeleiding in hun relatie. Voor mij is het dan essentieel dat mensen zich bij mij veilig voelen. Deze vraag stel ik hen dan ook: “Voel jij je veilig in je relatie?’ “Wat betekent veiligheid voor je?”. Deze vraag blijkt lang niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Veiligheid in je relatie, wat is dit eigenlijk? En nog belangrijker, hoe creëer je deze?

Twee pijlers

Veiligheid kent twee belangrijke pijlers; innerlijke en relationele veiligheid. Innerlijke veiligheid gaat over jezelf, relationele veiligheid gaat over de interactie die je hebt met een ander.

Innerlijke veiligheid

In de vakliteratuur komt dit thema regelmatig voor. Veel mensen vinden het erg lastig om zichzelf te durven zijn, om hun innerlijke veiligheid echt te ervaren. Dit blijkt dan ook uit het moeilijk vinden om de eigen gevoelens en behoeften te voelen en uit te spreken. Deze mensen twijfelen aan zichzelf en voelen een angst om niet gehoord, niet geaccepteerd, niet gezien of zelfs verraden te worden. Deze angsten en de vraag ‘Ben ik wel goed genoeg?’, zullen bij veel mensen herkenning oproepen. Vaak zijn deze angsten ontstaan in de kindertijd en worden, al of niet verwerkt, meegenomen in het volwassen leven. Geen wonder dat innerlijke veiligheid dus aan de oppervlakte komt in een relatie.

Veel mensen hebben niet geleerd te luisteren naar, en het aangeven van, hun gevoelens en behoeften. Te kwetsbaar, te onveilig. Daarom is voor hen het aangeven van grenzen ook een grote uitdaging. Als je jouw eigen grenzen niet kent, of niet kunt aangeven, stel je je vaak afhankelijk op van wat een ander je opdraagt of van wat een ander vindt. Zo kan het voorkomen dat er mensen (stevig) over jouw grenzen heen gaan of in het verleden zijn heengegaan. Dit kan leiden tot serieuze problemen bij jezelf en in je relatie. Innerlijke veiligheid betekent dat je durft te voelen wat je echt nodig hebt en dat je dit kunt aangeven.

Relationele veiligheid

In een relatie is het belangrijk dat je bovengenoemde kwetsbaarheid veilig mag voelen en tonen. Dat als jij je grenzen aangeeft, deze worden gehoord en gerespecteerd. Echt naar elkaar luisteren is hierbij essentieel. Echt luisteren, zonder oordeel, zonder projectie, zonder meteen naar een oplossing te willen gaan, zonder vooraf in te vullen, zonder in de reden te vallen en zonder jouw verhaal over te nemen. Echt voor elkaar open staan. Uit het hoofd, uit het denken, maar afstemmen met je lichaam, voelen. Samen heb je hier een even grote verantwoordelijkheid in. Zo ontstaat relationele veiligheid, waarbij beide partners voelen waar de grenzen van de ander liggen, deze erkennen en respecteren.

Eigen verantwoordelijkheid

“Elke relatie is een reflectie van de relatie met jezelf” (Deepak Chopra). Voel jij je veilig in je relatie? Neem je eigen verantwoordelijkheid en ga staan voor wie je bent. Creëer je eigen veiligheid in je relatie. Wellicht kan het nodig zijn dingen anders te doen. Hiervan leer je. Durf je kwetsbaar op te stellen en geef uiting aan je gevoelens en behoeften. Probeer goed te voelen waar je grenzen liggen; je lichaam geeft je de signalen en liegt nooit. Waar zit het gevoel, hoe voelt het? Bijvoorbeeld zweethanden, pijn in je buik, hoofdpijn? Neem bij het uiten van je behoeften een positieve grondhouding aan en wees duidelijk; de ander wil ook het beste in de relatie. Tot slot, wees niet bang dat dit niet goed zal gaan. Neem het niet te serieus en bekijk het met humor. Lachen is gezond, ook in je relatie!

Zie ook mijn andere blogs of download mijn GRATIS E-Book.  Nieuwsgierig hoe je weer in verbinding kan komen? Neem contact op om kennis te maken.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.
Chatten
1
Hallo Marc hier, vertel, ik luister...
Hallo Marc hier, vertel, ik luister...