Praten over gevoelens. In mijn praktijk maak ik het dagelijks mee. Mensen die mij met grote verbaasde ogen zitten aan te kijken. Ik heb ze zojuist de vraag gesteld, “kun je mij nu vertellen wat je precies voelt?”

Mijn ervaring is dat wij een groter repertoire aan woorden hebben om verkeersdeelnemers te duiden, dan om ons gevoelsleven duidelijk te kunnen omschrijven. Het eerste helpt ons niets, terwijl praten over je gevoelens je relatie verbetert en je leven verrijkt!

Praten over gevoelens

Velen van ons hebben niet geleerd om te praten over gevoelens. Thuis werd mij nauwelijks gevraagd hoe ik mij voelde, op school al helemaal niet. Naar mijn gevoelens en emoties werd ook niet echt geluisterd, dus zodoende leerde ik dit snel af. Ook in de ons omringende maatschappij heeft het intellect de plaats ingenomen van zowel het lichaam als het gevoel. Kwetsbaarheid wordt duidelijk als zwak betiteld. Wellicht herkenbaar? We hebben geleerd in “ons hoofd te zitten”. Denken, beredeneren, discussiëren.

Essentiële rol

En dat is jammer, ja zelfs schadelijk voor onze relatie. Hoewel we niet geleerd hebben onze gevoelens en emoties onder woorden te brengen, ze zijn er wel! En ze spelen een essentiële rol in onze communicatie. Zo zei laatst een vrouw tegen mij: ‘Zo gaat het nu altijd, ik heb het gevoel dat ik er helemaal alleen voor sta’, ‘hij zegt nooit iets’. En inderdaad, de man zei hier vervolgens niets op en keek stil naar de tafel. De signalen waren duidelijk, de rolluiken zijn dicht.. Vervolgens antwoordde ik haar: ‘Het klinkt voor mij alsof je je eenzaam voelt en meer emotioneel contact wilt’. Wat geëmotioneerd knikte zij instemmend. Als zij haar gevoelens onder woorden had gebracht in plaats van de aanval geopend, dan had hij begrepen wat zij bedoelde en was niet in zijn schulp gekropen.

Gevoelens versus gedachten en meningen

In onze taal kunnen we de woorden ‘voelen’ of ‘het gevoel hebben’ gebruiken zonder daarmee werkelijk een gevoel uit te drukken. Dit is verwarrend. Bijvoorbeeld, ‘ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta’, spreekt een gedachte uit. ‘Ik voel mij eenzaam’, spreekt een gevoel uit.

Ook is het belangrijk om onderscheid te maken tussen woorden die beschrijven hoe wij denken dat anderen zich ten opzichte van ons gedragen en woorden die werkelijke gevoelens weergeven. Bijvoorbeeld: ’Ik voel mij totaal niet begrepen’. Dit gaat over iemand die mij al of niet begrijpt, niet over een gevoel. ‘Ik ben pissed!’, is veel duidelijker.

Woorden leren

Het is dus erg zinvol om woorden te (leren) gebruiken die naar specifieke emoties en gevoelens verwijzen. In een relatie gaat het om emotionele beschikbaarheid en toegankelijkheid. Je emotioneel openstellen betekent dat je het laat merken dat het je raakt als je partner verdrietig is en dat je troost of hulp geeft als je merkt dat je partner dat nodig heeft. Hoe beter je in staat bent om je emoties, je gevoelens te verwoorden, hoe beter je elkaar begrijpt en hoe minder ‘strijd’ je zult ervaren.

Gevoel als navigatiesysteem

Tot slot, luisteren naar je gevoelens en emoties is zeer waardevol. Deze ontstaan namelijk niet voor niets, ze maken je iets duidelijk. Je emoties, alles waar jij emotioneel op reageert,  ‘vertellen’ hoe het met je gaat en of je de juiste keuzes maakt. Dit kun je voelen in je lichaam en maakt dit zodoende tot een prachtig navigatiesysteem. Emoties gaan altijd over nu en over jou! Het kan best zijn dat je iemands energie kunt voelen, maar wat het met jóu doet, gaat over jóuw emoties en dus over jou.

Het delen van deze gevoelens en emoties met je partner zorgt voor diepgang en verbinding. Dus praten over je gevoelens? Ik voel van wel!

Lees ook mijn andere blogs en download mijn GRATIS E-Book.

 

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.
Chatten
1
Hallo Marc hier, vertel, ik luister...
Hallo Marc hier, vertel, ik luister...