We worstelen allemaal wel eens in onze relatie, ik ook. Discussies, ruzietjes, misverstanden, teleurstellingen, het hoort erbij. Veel stellen vinden een oplossing, maar lang niet ieder stel. Langzaam maar zeker worden de problemen groter, slijpen er patronen in. De onmacht groeit. Gevolg, je wordt ongelukkig in je relatie. Deze patronen zie ik dagelijks in mijn praktijk. Let op deze signalen. Herkenbaar?

1. Communicatie over gevoelens en behoeften

Veel stellen in problemen praten over hun gevoelens en behoeften met vrienden, vriendinnen en niet met hun partner. Meestal vertellen ze dan wat er allemaal niet goed is aan hun partner. Wat ze graag willen dat die ander aan zichzelf verandert.  In ruzies met elkaar komt dit ook aan de oppervlakte; “Jij moet eens…”, “ Doe eens niet zo…”, “ Jij moet ook altijd…”, “Je zult ook nooit eens…”. In mijn praktijk blijkt dat stellen het erg lastig vinden hun eigen gevoelens en behoeften met elkaar te delen. Het beruchte jij-bakken gaat hen eenvoudig af, praten over zichzelf blijkt veel moeilijker. En juist in het uiten van je eigen gevoelens en behoeften schuilt de sleutel van de oplossing! Vreemd genoeg verwacht je van je partner dat deze precies weet wat jij bedoelt en wenst, terwijl de eerste helderziende nog geboren moet worden! Juist deze aannames zorgen voor veel problemen en maken je ongelukkig in je relatie.

2. Besteed tijd met elkaar

In mijn praktijk merk ik dat stellen met relatieproblemen steeds minder tijd met elkaar doorbrengen.  Hun gemeenschappelijke hobby, sport of andere tijdsbesteding, is langzaam gestopt. Een oorzaak kan zijn dat er nu kinderen zijn en dat zij hun vrije tijd besteden als gezin. Maar hierin schuilt ook een gevaar, beide partners kunnen zo opgaan in hun rol als ouder/verzorger, dat de aandacht aan elkaar verwatert. Om even aan de ouder-rol te ontsnappen nemen beide partners een andere hobby of sport. De gezamenlijke tijdsbesteding is verdwenen.

Vele stellen worstelen ook met punt 1 en dus wordt het gezellig samenzijn steeds minder gezellig; ze gaan dit dan ook uit de weg. Afspreken met vrienden wordt steeds belangrijker dan tijd besteden met elkaar. De afstand die zo ontstaat wordt steeds groter en dus lastiger te overbruggen.

Communiceren en tijd besteden met elkaar doet al veel goed!

3. De oplossing ligt niet buiten de relatie

Vaak hoor ik dat (één van) beide partners de oplossing van het ongelukkig zijn in de relatie buitenshuis gaat zoeken. Dit is vaak een logische stap als de communicatie thuis slecht verloopt en men veel tijd gaat besteden met mensen buiten de eigen relatie. Vreemdgaan of (vluchten in) een nieuwe relatie liggen op de loer.

Wat ik ook regelmatig zie is dat mensen ‘vertrekken zonder weggaan’. Zij trekken als het ware een muur rond zichzelf op; een ware klus om hier doorheen te breken!

Ook zie ik veel dat mensen zich storten op hun carrière, extreem gaan sporten of zich volledig aan hun kinderen gaan wijden.  Soms is het krijgen van een kind zelfs een manier om te ontsnappen aan hun relatieproblemen. Zelf juich ik dit niet toe!

4. Werk met elkaar, niet tegen elkaar

Een goede relatie vergt teamwork. Werken met elkaar in plaats van tegen elkaar. Wat ik helaas vaak tegenkom in relaties met problemen, is dat men elkaar onderuit haalt. Beide partners hebben veel kritiek op elkaar. Gevolg is welles-nietes, aanval en verdediging. Partners hebben vaak veel moeite uit een dergelijke cirkel te komen. Eén van beide zal moeten toegeven.

Een ander gevaar schuilt in minachting. Het ontstaat uit een gevoel van superioriteit over de ander.  Dit kan erg venijnig zijn. Het gevoel van disrespect is vaak erg pijnlijk.

De partners willen dat die ander verandert; dat die ander meer gaat lijken op henzelf… Het draaien aan de knoppen van de ander werkt natuurlijk niet; zodra men dit probeert gaat de cirkel weer draaien..!

Het gevolg is dat partners elkaar gaan zien als tegenstanders in plaats van teamgenoten. Als dit te lang duurt, dan valt het team uit elkaar!

5. Zoek hulp

Als ik de huidige statistieken bekijk, dan is het jaarlijks voor meer dan 30% van de stellen te laat; zij gaan uit elkaar. Ik weet natuurlijk niet of relatiecoaching hen bij elkaar zou hebben laten blijven. Wel weet ik dat veel stellen niet bij deze 30% komen als zij tijdig hulp zoeken.

Gelukkig wachten veel stellen niet te lang en zoeken hulp. Voordat het te laat is! Zij hebben de moed om hulp te zoeken en samen aan hun thema’s en zichzelf te werken.

Herken jij thema’s? Aarzel dan niet, wees moedig en zoek hulp.

Voor meer informatie lees ook mijn andere blogs of mijn ebook.

 

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.
Chatten
1
Hallo Marc hier, vertel, ik luister...
Hallo Marc hier, vertel, ik luister...