Je zou maar verplicht dicht op elkaar moeten wonen. Met verschillende mensen. Die allemaal graag hun eigen plekje willen hebben. Waarbij de volwassenen het graag leuk willen houden. Dit is al lastig in een regulier gezien, laat staan in een samengesteld gezin. Hoe voorkom je een corona crisis in een samengesteld gezin?

Ingewikkeld in crisis-tijd

Het aantal samengestelde gezinnen in Nederland bedraagt ongeveer 200.000. Deze gezinnen zijn ontstaan uit de brokstukken van een of meerdere gezinnen of uit eerdere verliezen in het leven. Wat meestal is begonnen als een geweldige verliefdheid, eindigt vaak (ruim 60 procent) in een (nieuwe) echtscheiding. Het leven in een samengesteld gezin is ingewikkeld; en nu al helemaal tijdens de corona crisis.

Ander ritme

Ieder lid in het samengestelde gezin moet wennen aan de nieuwe plaats, die hij/zij in het nieuwe ‘systeem’ gekregen heeft. Dit wennen is voor kinderen vaak lastiger dan voor volwassenen. Immers, zij hebben het initiatief niet genomen. Nu zorgt het verplicht thuisblijven voor meer druk op dit systeem en is het ritme plots veranderd. Hoe gaat het met het omgangsregeling? Kunnen de kinderen gewoon naar hun biologische vader/moeder blijven gaan nu het bezoeken van anderen juist wordt ontraden?

Vergrootglas

Wat ook onder het vergrootglas komt te liggen, is hoe om te gaan met de kinderen van je partner. Zij zijn niet jouw kinderen, maar wonen wel bij je in huis. Je bent niet hun vader/moeder, maar je wordt wel geacht bij te dragen aan hun opvoeding/verzorging. Juist nu iedereen op elkaars lip zit, kan dit een heuse koordans-act zijn.

Tevens blijkt dat de omgang met de wederzijdse kinderen een splijtzwam kan zijn in de relatie. Andere gedachten over opvoeden, andere huisregels, andere omgangsvormen kunnen serieuze onderwerpen van conflict worden.

Tips

Enkele tips die kunnen helpen om deze uitdagingen de baas te kunnen. Ten eerste is luisteren naar elkaar het belangrijkste. Veel volwassenen, maar juist ook kinderen, vinden het erg moeilijk om hun behoeften te uiten. Juist in deze crisis-tijd gebeurt dit in de vorm van negatieve aandacht vragen, zoals boze buien, niks willen, op de bank hangen, enz. Probeer te luisteren naar wat er echt nodig is. Een knuffel kan al wonderen doen!

Een andere tip voor de niet-biologische vader/moeder; probeer vooral niet de vader/moeder te vervangen. Kinderen voelen dan dat ze moeten kiezen en kunnen zich dan niet loyaal voelen. Dit leidt onherroepelijk tot stress, “ jij bent mijn moeder/vader niet…!”

Wees jezelf, laat de kinderen zelf hun band met jou bepalen. En heb compassie!

Het zal geregeld voorkomen dat je partner of een van de kinderen even niet wil praten. Ook al heb jij er zo’n behoefte aan. Ga vooral niet forceren. Laat merken dat je er voor ze bent en dat er ruimte is. Ze komen vanzelf, al kan dat best even duren.

Tot slot, vergeet jezelf niet! Deze tijd vreet energie. Zorg dat jezelf aan je rust komt, hoe lastig dit ook kan zijn. Doe dingen die je zelf ook leuk vindt. Pak gerust een boek, je yoga-mat, maak een wandeling of volg de podcast op je mobiel.

Luister goed naar elkaar en ben bewust van elkaars basisbehoeften. Als er rekening wordt gehouden met ieders basisbehoeften, zal er steeds meer rust en ruimte ontstaan. Als iedereen betrokken en ‘gezien’ wordt, kan iedereen ook meer flexibiliteit en loyaliteit naar anderen opbrengen. Zo voorkom je een corona crisis in het samengesteld gezin.

Blijf de corona de baas, blijf gezond en houd je relatie leuk!

Zie ook mijn andere blogs of download mijn GRATIS E-Book.  Nieuwsgierig hoe je weer in verbinding kan komen? Neem contact op om kennis te maken.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.
Chatten
1
Hallo Marc hier, vertel, ik luister...
Hallo Marc hier, vertel, ik luister...