“We praten niet meer met elkaar”. Dit hoor ik vaak ik mijn praktijk. Veel stellen hebben moeite met communicatie in hun relatie. Mensen zeggen dat ze het moeilijk vinden om met elkaar te praten. Ze zeggen dat ze geen contact meer met elkaar hebben. De partner luistert niet, er zijn heftige uitbarstingen en ruzies. Ze zitten klem en voelen zich eenzaam. “Kun je ervoor zorgen dat hij weer luistert” of “Kun je haar leren niet zo te schreeuwen”? . Communicatie in je relatie. Hier volgen wat tips.

Communicatie is praten met elkaar.

Maar niet alleen dat. Elke vorm van gedrag is ook een vorm van communicatie. Zodra mensen samen zijn, zenden ze elkaar voortdurend signalen, informatie. Alles wat een partner doet of juist niet doet, geeft informatie aan de ander. Zo beïnvloedt het gedrag van de één het gedrag van de elkaar. Bijvoorbeeld, hij komt laat thuis, pakt een biertje en zet de tv aan. Zij denkt: hij ziet me niet staan, hij geeft niets om mij! Hij schuift in bed naar haar kant, zij schuift verder bij hem vandaan. Hij zegt niets, zij begint steeds harder te praten. Enzovoort. Zo zie je dat communicatie naast praten ook betekent interactie, wederzijdse beïnvloeding, gedrag, omgang, enz. Kortom, verbale en non-verbale communicatie.

Het met elkaar praten krijgt vaak veel aandacht en is zeker belangrijk tussen partners. Toch wil ik benadrukken hoe belangrijk de non-verbale communicatie is. Deze brengt veel meer over van de boodschap dan enkel de woorden. Zo horen tranen bij verdriet, lachen bij plezier.

Enkele voorbeelden van deze non-verbale communicatie zijn:
• Gelaatsuitdrukking. Hoe is de mimiek van het gezicht, blij, boos, grimas,…
• Houding. Hoe is de lichaamshouding, groot, klein, sterk, zwak, rechtop, gebogen,…
• Gebaren. Zwaaien met de armen, handbewegingen, vuisten,…
• Toon. Op welke toon wordt iets gezegd, grappig, spot, grof, hard, zacht…
• Uitingen van het lichaam. Blozen, wit wegtrekken, rood worden, rode vlekken, zweten,…
• Oogcontact. Kijkt iemand je aan of niet en op welke manier.
• Iets doen of juist laten. Help je mee of juist niet, kom je op tijd of te laat,…
• Tempo. Iets rustig doen met aandacht, of juist snel zonder aandacht, slordig of netjes,…

Communicatie door middel van woorden kan gedetailleerder zijn. Je kunt meer nuance toevoegen. Non-verbale communicatie laat ruimte voor invullen en gedachtenlezen, iets waar wij allen niet goed in zijn…!

Objectiviteit bestaat niet in een relatie

Hoe langer je elkaar kent en hoe langer je met elkaar samenleeft, hoe ingewikkelder het is om neutrale boodschappen af te geven. Volledige objectiviteit bestaat niet in een relatie. Iedere communicatie zegt iets over hoe de één de relatie met de ander ziet. Elke boodschap zegt iets over jezelf. Hier schuilt een adder onder het gras. Veel problemen in relaties komen voort uit tegenstrijdigheden in de communicatie.

Jezelf tegenspreken

Een veel voorkomende tegenstrijdigheid in de communicatie tussen partners, is dat iemand zichzelf tegenspreekt. Iedereen zal zich herkennen in zinnen met ‘Ja, maar…’ “Zullen we gaan wandelen?” “Ja, maar ik ben zo moe”. De oplossing voor dit soort zinnen is “Nee, want…!” “Nee, want ik ben zo moe”. Dit is duidelijk, het bakent grenzen af, is assertief en helpt te kiezen.

Verbaal tegen non-verbaal

Als je woorden niet kloppen met je houding, gedrag, gebaren, enz, dan ben je niet congruent in je communicatie. Bijvoorbeeld, de man vraagt om mee te gaan wandelen. De vrouw is te moe. Zij zegt: “Ja is goed ik ga mee..” om vervolgens de hele wandeling te klagen dat ze zo moe is en naar huis wil. Nu is de wandeling voor beiden verpest en hebben beiden een pest-humeur.

Ook in de seksuele omgang komen veel tegenstellingen voor. Bijvoorbeeld, hij zegt dat hij zin in seks heeft, maar doet geen enkele moeite. Of, zij zegt met hem te gaan vrijen, maar blijft intussen op de badkamer staan rommelen. Voor de partner is goed reageren dan moeilijk. Gaat hij erop in, dan gaat dat in tegen de lichamelijke boodschap (ik heb eigenlijk geen zin). Gaat hij er niet op in, dan gaat het in tegen de woorden van de partner (ik ga met je vrijen..). Geen wonder dat veel mensen regelmatig uitroepen: “Ik doe het ook nooit goed!”

Hoe kun je nu deze tegenstrijdigheden vermijden of oplossen?

Zoals gezien komen deze tegenstrijdigheden zeer veel voor. Als ze een bedreiging vormen voor de relatie is het goed deze op te lossen door heel duidelijk te zijn. Daarvoor geef ik hieronder nog een paar tips.

• Wees congruent: laat wat je zegt en doet met elkaar overeenkomen. Leg je boek weg als je zegt te luisteren.
• Wees niet te voorzichtig. Nee, want… in plaats van Ja, maar…
• Kiezen in plaats van een non-vraag stellen. “Wat zullen we gaan doen..?” wordt “Ik wil graag naar de film vanavond”.
• Wees concreet en duidelijk. “Zullen we eens…” wordt “Zullen we morgen om acht uur..”
• Stop met gedachten lezen. Zeg precies wat je bedoelt en vraag door bij de ander.
• Maak je zinnen af. “Je weet wel, die ene keer, daar bij die…. Dit leidt vaak tot invullen van de ander.
• Luister echt naar de ander en zet jezelf opzij.
• Geef aan dat je de boodschap hebt begrepen. Hummen, knikken, ja, ja, of iets dergelijks.
• Letterlijk herhalen wat de ander heeft gezegd of parafraseren (het in eigen woorden navertellen) Dit leidt tot echte verbinding.
• Stel echte vragen, om verduidelijking, om informatie. Stel hierbij open vragen.
• Spreek vanuit je eigen gevoel. “Ik voel me…” ipv “Ik heb het gevoel dat jij….”

Tot slot, heb je regelmatig moeite met het vertellen van wat je precies bedoelt, probeer het dan eens met schrijven. Dit is ook een goede manier van communicatie in je relatie. Schrijf elkaar een brief. Hierin kun je goed aangeven, vanuit jezelf, wat je bedoelt, wat je wil overbrengen. Zonder dat je onderbroken wordt.

“We praten niet meer met elkaar”, is een serieuze bedreiging voor je relatie. De bovengenoemde tips om dit op te lossen zijn niet eenvoudig. Een relatiecoach kan je hierbij helpen. Wacht hiermee niet te lang, de ingesleten patronen zijn dan moeilijker op te lossen. En hoe fijn is het als je weer kunt zeggen “Wat voelt dit goed, we praten weer met elkaar!”

Zie ook mijn andere blogs of download mijn GRATIS E-Book.  Nieuwsgierig hoe je weer in verbinding kan komen? Neem contact op om kennis te maken.

 

Boekentip: Geweldloze Communicatie, Marshall Rosenberg

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.
Chatten
1
Hallo Marc hier, vertel, ik luister...
Hallo Marc hier, vertel, ik luister...